Hoteller i Oslo

Hotel Continental

Besøksadresse
Stortingsgaten 24/26. P.O. Box 1510 Vika, N-0117 Oslo
Telefon
22824000
Fax
22429689
Epost
booking@hotel-continental.no
Hjemmeside
http://www.hotel-continental.no/
Kart
Kartoppslag hos Gulesider

På terskelen til dette familiedrevne hotellet er det ikke sikkert at du merker noe spesielt. Selv om du nok aner at dette kommer til å bli bra. Et virkelig godt hotell er en langsom opplevelse, en behagelig utfoldelse av indre egenskaper som sammen danner en helhet. Du kommer innenfor, og gradvis vil denne helheten avdekkes for deg. Du fornemmer at det ligger stor omtanke og gode tradisjoner bak.

Hotel Continental er eiet av én og samme familie gjennom fire generasjoner. Det mer enn hundre år gamle hotellet ligger i hjertet av Oslo. Ja, det er selve hjertet! Og ingen andre steder er hovedstadens mangfold lettere tilgjengelig for deg enn akkurat her.