Hva skjer i Oslo: Foredrag / Konferanser

Traumer,relasjonelt stress og barns utvikling

I dette kurset får en grunnleggende forståelse av hva traumer og relasjonelt stress er, og hvordan både positivt og negativt stress er med på å påvirke og forme barnets utvikling. Vi ser spesielt på betydningen stress og traumer har for utviklingen av barnets hjerne, og barnets evne til selvregulering, emosjonsregulering, selvutfoldelse, lek og utforskning.

Les mer her:
https://foreldrekompetanse.no/traumer-relasjonelt-stress-og-barns-utvikling/

Vi ser også på betydningen av voksnes, både foreldre, familie og ansatte i skole og barnehage, har for barnets utvikling av selvregulering, og hvordan voksne kan samarbeide for å skape et trygt, utviklingsstøttende relasjonelt miljø for barnet.
Kurset er aktuelt for foreldre, deg som jobber med barn, og også deg som ønsker å forstå mer av deg selv og egne reaksjoner på relasjonelt stress og traumer.

Innhold.
- Grunnleggende forståelse av hva traumer er.
- Relasjonelt stress, traumer og komplekse traumer.
- Hvordan traumer og alvorlig stress påvirker hjernen og nervesystemet.
- Hvorfor man er mer sårbar for stress og traumer jo yngre man er.
- Psykonevrobiologisk tilknytningsteori, selvregulering og samregulering.
- Den treeninge hjernen, det autonome nervesystemet, Polyvagal teorien og det sosiale engasjementssystemet, SES og flight/fight//freeze reaksjoner.
- Hva kan vi gjøre om vi er i relasjoner med barn som har opplevd traumer, eller som på ulike måter oppleves spesielt ufordrende å forholde seg til.

Kurset undervises av Hans Holter Solhjell.

Les mer her:
https://foreldrekompetanse.no/traumer-relasjonelt-stress-og-barns-utvikling/

By
Oslo
Sted
Øvre Slottsgate 3, i Sentralen
Sluttdato
30. april 2018

Kommentarer

Bli den første til å kommentere dette innlegget!