Hva skjer i Oslo: Foredrag / Konferanser

Kurs: Barn i balanse

Mindfulness – en nøkkel til livsmestring.
Barns evne til livsmestring utvikles i samspill med trygge voksne. Livsmestring innebærer å mestre selve livet, med sine opp og nedturer, nære relasjoner,, følelser, stress, hverdagens krav og utfordringer, personlige grenser og konflikter.
I dette kurset lærer du å styrke disse sidene og egenskapene hos deg selv, slik at du også kan hjelpe barn og ungdom å utvikle de egenskapene de trenger for mestre livet og bevare livsglede, lek og kreativitet.

Livsmestring og folkehelse er temaer både i ny rammeplan for barnehagen og i føringer for ny læreplan for grunnskolen. Kurset ledes av Anne Sælebakke. Anne er lærer, fysioterapeut, psykoterapeut og forfatter av boken “Barn i balanse”.
Når du utvikler dine egne potensialer for nærvær og empati, styrker din egen indre balanse og forbedrer evnen til å være en trygg omsorgsperson i samværet med barn og unge så styrker du også barnas utvikling av trygghet, selvfølelse, evne til empati og egen balanse.

Dette kurset er for deg som ønsker å være mer tilstede i samværet med barn og være trygg og nærværende ikke bare på solskinnsdagene men også når stress og kaos råder.

Du finner all informasjon om kurset her,
http://famlab.no/empati-og-mindfulness-i-pedagogisk-praksis/
Her kan du også få et gratis utdrag fra boken Barn i balanse!

Kurset er like aktuelt for alle som jobber med eller har ansvar for barn eller ungdom, enten du er lærer eller barnehagelærer, barne- og ungdomsarbeider eller barnevernspedagog, terapeut eller coach, barnehagestyrer eller rektor, forelder eller besteforelder.


Du finner all informasjon om kurset her,
http://famlab.no/empati-og-mindfulness-i-pedagogisk-praksis/

By
Oslo
Sted
Sagene samfunnshus
Sluttdato
15. oktober 2017

Kommentarer

Bli den første til å kommentere dette innlegget!