Hva skjer i Oslo: Familie

Kurs - Traumer, relasjonelt stress og barns u

I dette kurset får du en grunnleggende forståelse av hva traumer og relasjonelt stress er, og hvordan både positivt og negativt stress er med på å påvirke og forme barnets utvikling. Vi ser spesielt på betydningen stress og traumer har for utviklingen av barnets hjerne, og barnets evne til selvregulering, emosjonsregulering, selvutfoldelse, lek og utforskning.

Vi ser også på betydningen av voksnes, både foreldre, familie og ansatte i skole og barnehage, har for barnets utvikling av selvregulering, og hvordan voksne kan samarbeide for å skape et trygt, utviklingsstøttende relasjonelt miljø for barnet.

Du kan lese mer om kurset på våre nettsider her https://foreldrekompetanse.no/traumer-relasjonelt-stress-og-barns-utvikling/

Kursinnhold:

- Grunnleggende forståelse av hva traumer er.
- Relasjonelt stress, traumer og komplekse traumer.
- Hvordan traumer og alvorlig stress påvirker hjernen og nervesystemet.
- Hvorfor man er mer sårbar for stress og traumer jo yngre man er.
- Psykonevrobiologisk tilknytningsteori, selvregulering og samregulering.
- Den treeninge hjernen, det autonome nervesystemet, Polyvagal teorien og det sosiale engasjementssystemet, SES og flight/fight//freeze reaksjoner.
- Hva kan vi gjøre om vi er i relasjoner med barn som har opplevd traumer, eller som på ulike måter oppleves spesielt utfordrende å forholde seg til.

By
Oslo
Sted
Sentralen Øvre Slottsgate 3 Osl
Sluttdato
13. september 2018

Kommentarer

Bli den første til å kommentere dette innlegget!