Hva skjer i Kristiansand: Sport

Nybegynnerkurs i trial

Som trialkjører vil du tilbringe mye tid ute i naturen, og det er både spennende og gøy.

Du vil oppdage at konsentrasjon og balanse blir bedre, noe som også er nyttig i en aktiv skolehverdag.

I trialsporten er det om å gjøre og holde balansen og kjøre over hindringer i terrenget, slik som røtter, steiner, opp og ned bratte skråninger og uten å ta beina i bakken.

Det er alltid en utfordring ettersom du utvikler deg hele tiden. Det blir aldri kjedelig.

Klubben lærer også opp foreldre, og det blir blant annet arrangert mekkekvelder og treningslederkurs.

Er du som foreldre opptatt av at barna ikke skal bli for passive?(for eksempel foran PC), at de skal ut i naturen, og gjerne sammen med familie? Da er trial noe for dere.

Kurset koster kr. 1500,- For dette får deltagerne rekrutteringslisens, medlemskap i klubben for seg selv og inntil to ledsagere, ca 16 timer teori og praksis, leie av klubbsykkel og påbudt utstyr(hjelm, støvler, hansker) samt instruksjon av godkjent treningsleder. Alt du trenger å ha med selv er godt humør, langermet genser og langbukse og en ledsager over 18 år dersom du er under 16.

Kursets formål er å utdanne trialfører og ledsager til å bli selvstendig, slik at de kan komme med egen sykkel og klare seg selv på trialområdet.

Utenom trialkurs leier klubben normalt ikke ut trialsykler. Kurset er slik lagt opp at etter endt kurs vil dere ha et godt grunnlag for å vite om det er trial dere vil drive med.
Dermed må en regne med å anskaffe egen sykkel. Det fins en del brukte trialsykler på markedet, og en kan få greie sykler til en forholdsvis rimelig penge

Påmelding kan sendes til e-mail: info@kristiansandtrialklubb.no

Eller ring 45 23 58 98 kursmateriell : - nmf trialskole

http://www.kristiansandtrialklubb.no

By
Kristiansand
Sted
Kristiansand Trialklubb

Kommentarer

  1. #2 Innlegg fra Bikromjit

    Nina he5per alt er bra med deg (-: og tusen takk for at du har kommentert pe5 glgneniet. Setter stor pris pe5 det e5 fe5 kloke tanker fra en jeg selv beundrer i sosiale medier. Jeg er helt enig Nina, og jeg tror kanskje jeg har ordlagt meg uklart. Ff8ler jeg personlig har synset kanskje vel mye om sammenblandingen av roller, derfor formuleringen litt lei . Men at diskusjonen fortsatt er hf8yst relevant og sve6rt viktig i journalistisk sammenheng er jeg helt enig i. Diskuterer dette mye med mine to journalistsf8stre, Tone og Ve5r som du kanskje kjenner, som ogse5 er sve6rt opptatt av problemstillingen. For utfordringene ste5r jo i kf8 for journalister i sosiale medier. En ting er bevisstgjf8ringen knyttet til hvordan du som journalist selv fremste5r i de sosiale mediene, og viktigheten e5 ikke bare forkusere pe5 hvordan du f8nsker e5 fremste5, men ogse5 hvordan du ikke f8nsker e5 fremste5. Det andre er i forhold til research og kildebruk. Vi vet at sosiale medier brukes til be5de e6rlige og ue6rlige hensikter, se5 e5 vurdere troverdigheten i kildematerialet kan ve6re en stor utfordring. Hva kan vi stole pe5, hva bf8r vi ve6re mer kritisk til osv Mange har feilet her ogse5. Tar oppfordringen, skal ligge tett pe5 fremover (-: , fortsatt god sommer. Har forf8vrig lyst til e5 ta en prat med deg en dag, vedr kurset mitt, he5per vi kan finne tid til det.

  2. #1 Innlegg fra Heaven

    You've got to be kidindg me-it's so transparently clear now!