Hva skjer i Førde: Museum/Utstillinger

Sunnfjord Museum

Sunnfjord Museum vart, som mange andre av dei norske folkemusea, skipa på byrjinga av 1900-talet. Nasjonsbygginga etter unionstida var nok ei viktig drivkraft i dette arbeidet.

Sunnfjord Sogelag som eig museet vart skipa i 1910, men museet vart ikkje opna før i 1926. Første museumsstaden var i Førde sentrum. Staden var ikkje godt eigna, og alt i 1950-51 vart museet flytta til Movika, der det sidan har lege. Dåverande formann i Museumsforbundet, Robert Kloster, som held talen på nyopninga sa mellom anna

"...jeg har sett mange museumsområder gjennem årene, men sjelden har jeg sett noe så vakkert og selvfølgelig som Movika".

By
Førde
Sted
Sunnfjord Museum

Kommentarer

 1. #9 Innlegg fra me suba

  Hq2l5k Way cool! Some very valid points! I appreciate you writing this article plus the rest of the website is also very good.

 2. #8 Innlegg fra crorkservice

  Jjayjw Enjoyed every bit of your article post.Thanks Again. Much obliged.

 3. #7 Innlegg fra link building

  SXpjRG Really appreciate you sharing this blog.Much thanks again. Really Great.

 4. #6 Innlegg fra link building

  HujZT0 Very neat blog article.Really thank you!

 5. #5 Innlegg fra Johnavon

  Before QuotesChimp learn how to save money on the various types of personal insurance, you need to know the purpose of having insurance. This post will describe the fundamental reasons behind the creation and evolution of insurance and describe the applications of insurance to modern life.

 6. #4 Innlegg fra Jeana

  If you're looking it bestlifeinsurpolicy.com knights life insurance to buy comparehealthinsur.com cheap health insurance quotes easier. way make articles these heliomeds.com

 7. #3 Innlegg fra Janeece

  That's really thnkiing out of the box. Thanks!

 8. #2 Innlegg fra Jack

  Sondre Olsen: “Det er faktisk ikke rtikig at jeg indirekte sier det. Slik jeg ser det, spiller det heller ingen rolle i forhold til hvordan man skal lf8se denne konflikten .Stre5lande. De5 er me einige om det. Og dersom det ikkje var klart nok: eg meiner ikkje at du indirekte skriv det. Men dette er det argumentet som ofte kjem i fortsetjinga av argumentet du leverer, ogse5 fre5 folk i ditt eige parti. Meningen var e5 vise hvor lite beslag av land som Israel re5der over, og at de som et lite land med forholdsvis fe5 innbyggere er omringet av arabiske stater som ikke f8nsker dem vel .Ja, men det er og blir ramlande irrelevant. Det at Israel er lite gjer ikkje deira politikk verken meir eller mindre moralsk, og om ein meiner den er moralsk det gjer den verken meir eller mindre effektiv. Som du skriv har Israel drept eit par hundre Hamas-medlemer og samstundes f8ydelagt noko av organisasjonen sin infrastruktur ( viktige tilholdssteder og tunneller ). Sidan organisasjonen har tusenvis av medlemer er dette langt fre5 f8ydeleggjande for Hamas. Men samstundes har Hamas fe5tt ende5 fleire df8me pe5 sivile tap dei kan peika pe5 ne5r dei skal rekruttera nye medlemer, og den folkelege stf8tta til organisasjonen ser ikkje ut til e5 ha vorte sveikka. Og organisasjonen har vunne hf8gst ufortent sympati mange stader i verda. Med andre ord, same spf8rsme5l som ovanfor: Har israelarane oppne5dd det dei ynskjer? Eller er det Hamas som har gjort det?Elles har vel desse e5taka blant anna sett ein ff8rebels stoggar for ein allereie sve6rt vanskeleg fredsavtale med nabolandet Syria. No skal eg vera den fyrste til e5 vedge5 at Syria har eit rimeleg motbydeleg regime, men det spf8rs likevel om ikkje Israel kunne unnge5tt delar av fiendskapen dei vert mf8tt med. Jordan inngjekk for f8vrig ei fredsavtale med Israel i 1994, Egypt gjorde det same i 1979. Ingen av desse landa har se6rleg interesse av ei milite6r konflikt med Israel, blant anna fordi dei ynskjer e5 ha eit godt tilhf8ve til USA. Heller ikkje Libanon er noko trugsme5l mot Israel; sjf8lv om Hezb'allah (ende5 ei vemmeleg reaksjone6r gruppe) har eigeninteresse i e5 utff8ra milite6re e5tak pe5 Israel. Trugselbiletet du ynskjer e5 demonstrera stemmer med andre ord ikkje heilt med rf8yndomen, og er dessutan irrelevant i hf8ve det som burde ste5 sentralt i diskusjon: er israelsk politikk moralsk forsvarlig og om den er det fungerer den etter intensjonen? Viddal: Bare ett lite spf8rsme5l: Er du sikker pe5 at det er to parter? Har du forsf8kt e5 google ordene mossad hamas? Nei, det er langt fleire enn to partar. Og det meste av konflikta utspeler seg i meir uklart vatn enn norsk mediadekning og diskusjonen i norsk opinion gjer.

 9. #1 Innlegg fra Audel

  This itrnoduces a pleasingly rational point of view.