Restauranter, cafeer og kaffebarer i Bergen

Bryggen Tracteursted

Postadresse
Bellevuebakken 9 N-5019 Bergen
Besøksadresse
Bellevuebakken 9 N-5019 Bergen
Telefon
55 33 69 99
Epost
booking@bellevue.no
Hjemmeside
http://www.bellevue-restauranter.no/comweb.asp?ID=11&segment=4
Kart
Kartoppslag hos Gulesider

Bryggen Tracteursted - anno 1708

Innerst på Bryggen – i Bryggestredet – finner du Bryggen Tracteursted – gjenåpnet – med respekt for de historiske omgivelser og med ambisjoner om å gjeninnta sin plass blant Bergens kvalitetsrestauranter.

Bryggen i Bergen er kjent verden over som et av Unesco’s ”Verdens Kulturarvsteder” og er selve kjernen i det historiske Bergen og obligatorisk for enhver besøkende.

Bryggen Tracteursted er en del av Bellevue Restauranter AS – kjent for sitt høye faglige nivå - et samarbeid som gir våre kunder flere muligheter og ressurser som garanterer kvalitet – uansett anledning.

Velkommen til Bryggen Tracteursted – på historisk grunn i Bergen!

Smak av Kysten - Bryggen Tracteursted representerer dette kvalitetsstempelet, utsøkt mat finner vi blant annet langs hele Norges kyst!.

Historie og Beliggenhet

Historie: Like fra de første byer i Norge ble grunnlagt ble Schøtstuene betraktet som faste ledd i gårdsbebyggelsen. Selve ordet Schøtstue (skytningsstove) er avledet av det å skyte sammen til noe.

Ved branner i slutten av 1400- og frem over i 1500-årene forsvant de fra Bergen og andre byer. Årsaken var at byfolket ikke lenger så seg fornøyd med det fellessystem som Schøtstuene med tilhørende ildhus var basert på.

Tyskerne på Bryggen beholdt imidlertid både Schøtstue og ildhus. Derfor ble stuene på våre kanter nyttet helt opp til omkring 1840-årene. I dag er det fire igjen av dem, hvorav denne Svensgårdens Schøtstue som fortsatt står på sin opprinnelige plass.

Hanseatene brukte sine Schøtstuer til samlingssted for gårdsfolket, der de om vinteren fikk servert varme måltider. En Schøtstue fylte også en rekke andre funksjoner i tillegg til dette – den var festlokale der man holdt lag seg imellom eller med gjester.

Nye medlemmer i gården, både forvaltere, geseller og drenger ble innskrevet i bøkene. Det årlige ”maskopi møtet” ble holdt her, og en gang i året benyttet man lokalet til rettsmøte. En andel av bøtene som ble ilagt ble benyttet til innkjøp av øl til fester med ”friøl”. Man kunne også utdele bøter i øl, og den helt store boten beløp seg til en hel tønne øl, som skulle drikkes i fellesskap. Dette var bl.a. straffen for å bli barnefar i Bergen; Hanseatene skulle jo leve i sølibat. Ovennevnte var selvsagt en god grunn til å holde utkikk etter syndere.

Beliggenhet: Fra Torget følger man bryggesiden utover, tar til høyre ved Bellgården og følger denne ca.100 meter innover, og der i bakkant ligger den historiske restauranten.

På historiske grunn i Bergen – i Bryggestredet 2 – innerst på Bryggen finner du Bryggen Tracteursted