Hoteller i Bergen

Haukeland Hotell Bergen

Postadresse
Jonas Liesvei 59 5053 Bergen
Besøksadresse
Jonas Liesvei 59 5053 Bergen
Telefon
55209200
Fax
55209210
Epost
Haukeland.hotell@medirest.no
Hjemmeside
http://www.helse-bergen.no/avd/haukelandhotell/
Kart
Kartoppslag hos Gulesider

Helse Bergen er stolt av å være først ute i Norge med å tilby våre pasienter og deres pårørende alternativet med et spesielt tilrettelagt pasienthotell. Vi mener at et slikt hotelltilbud er en naturlig og selvfølgelig del av et moderne sykehustilbud.

Pasienthotellet har det meste av hva et moderne hotell kan tilby, i tillegg til de spesielle krav som stilles til et sykehus hotell.

Haukeland Hotell er godkjent etter reglene om godkjenning av sykehus i spesialisthelsetjenesteloven §4-1 og forskrifter med hjemmel i denne bestemmelse.